Struja

Vremenske prilike odredit će budućnost tržišta struje

Vremenske prilike pojačano utječu na potražnju za električnom energijom i zbog ubrzane elektrifikacije grijanja.

Ponuda i potražnja za strujom u budućnosti će sve više ovisiti o vremenskim prilikama, što znači da elektroenergetski sistemi moraju biti fleksibilniji, a mreže otpornije, upozorila je Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Suša i toplinski valovi u Evropi, Indiji i Kini potaknuli su prošlog ljeta pojačanu upotrebu klima uređaja, a početak zime u SAD-u obilježili su značajni poremećaji u opskrbi strujom, objavila je IEA u Izvještaju o tržištu električne energije u 2023. godini, prenosi Hina.

Vremenske prilike pojačano utječu na potražnju za električnom energijom i zbog ubrzane elektrifikacije grijanja, naglašava IEA, a bit će važan faktor i u ponudi, zbog očekivanog kontinuiranog rasta udjela obnovljivih izvora energije koji o njima ovise, prognozira IEA.

Zato je važno poboljšati fleksibilnost elektroenergetskih sistema i istovremeno osigurati opskrbu i otpornost mreža, dodaju.

Smanjenje emisije ugljen-dioksida

Udio obnovljivih izvora u svjetskoj proizvodnji struje porast će sa 29 posto u 2022. na 35 posto u 2025. godini, dok će se udio proizvodnje električne energije iz uglja i plina smanjiti.

Stoga će se emisija ugljen-dioksida u globalnoj proizvodnji električne energije nastaviti smanjivati u narednim godinama.

Evropa je prošle godine bilježila suprotan trend, uz veću emisiju ugljen-dioksida iz proizvodnje struje, zbog pojačane upotrebe uglja i plina.

Proizvodnja hidroenergije smanjena je zbog suša, a proizvodnja nuklearne energije zbog održavanja odnosno gašenja elektrana.

Prošlogodišnje povećanje je privremeno i do 2025. godine emisija štetnih plinova u evropskoj proizvodnji električne energije trebala bi se u prosjeku smanjivati za 10 posto godišnje, naglasila je IEA.

Tags: