The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Solarna tehnika

SOLARNO GRIJANJE

solarni-kolektor

Stručni odabir i ugradnja solarnih sistema naša je specijalnost. Iskustvo kojeg imamo u radu s dokazanim brandovima u toj kategoriji poput tvrtki Viessmann, Buderus i Centrometal pokazuje da samo dobro obavljen posao rezultira stvarnom uštedom i malim izdacima za održavanje. Korištenje solarne energije uz iskorištavanje poticaja za ugradnju dobar je način trajne uštede i pokazatelj visoke ekološke svijesti svakog tko se odluči za nju.

PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV)

Solarni kolektori „prikupljaju“ solarnu energiju na način da se u solarnim kolektorima (1) zagrijava toplinski medij (glikol ili voda) koju cirkulacijska crpka (2) transportira u spremnik potrošne tople vode (3). Izmjenjivač topline u obliku spiralne cijevi unutar spremnika prenosi toplinu na pitku vodu. Automatizam cijelog postupka kontrolira solarna regulacija (4) koja uključuje cirkulacijsku crpku kada je temperatura medija u solarnim kolektorima veća od temperature pitke vode u spremniku, odnosno isključuje kada je ista ili manja. U periodu kada solarni kolektori ne mogu zagrijati potrošnu toplu vodu (PTV) dogrijavanje se vrši preko centralnog grijanja.

PRIPREMA PTV + CENTRALNO GRIJANJE

Zagrijavanje PTV odvija se po istom principu. Nakon što je zagrijana PTV (solarni princip trajnog prioriteta PTV) ostatak toplinske energije predaje centralnom grijanju u posebno dimenzioniranom spremniku ili nekoj drugoj varijanti poput akumulacijskog spremnika za grijanje, izmjenjivača za centralno grijanje i sl.

TERMOSIFONSKI KOLEKTORI ZA TOPLU VODU

Tzv. „Ljetni kolektori“, to su ujedno najjeftiniji solarni sistemi za zagrijavanje potrošne tople vode (PTV) jer rade na principu direktne cirkulacije PTV kroz kolektor s akumulacijom vode u spremniku na krovu. Prikladni su za montažu u priobalnom pojasu (Istra, Primorje i Dalmacija) zbog puno sunčanih sati i relativno visoke noćne temperature kada se nepotrošena akumulirana voda hladi zbog gubitaka u fazi  mirovanja. Zbog velikih dimenzija i težine (solarni kolektor+spremnik PTV) nisu praktični za jako strme krovove

Karakteristike solarnog kompleta CHP-160:

 • Potpuno sastavljen kompakni solarni sustav pripremljen za jednostavnu i brzu ugradnju.
 • Ugrađuje se na ravne površine, pod kutem od min. 50° do max. 60°.
 • Ne dolazi do pregrijanja zbog provjerenog ‘heat-pipe’ principa.
 • Visoki prinosi energije zbog slojevitog punjenja dvostjenskog spremnika i vrhunske izolacije
  sustava.
 • Kolektorski sustav siguran od smrzavanja i bez potrebnog održavanja - punjen etanolom,
  ugradnjom elektrogrijača (dodatna oprema) sprječavamo smrzavanje spremnika.
 • Očvrsnuto  solarno  staklo,  aluminijsko  kućište  kolektora  te  polimerna  zaštita  spremnika
  osiguravaju dugotrajan rad sustava.
 • Maksimalan prijenos toplinske energije između apsorberske ploče i cijevi osiguran postupkom
  laserskog varenja.
 • Moguća ugradnja dodatnog elektrogrijača (dodatna oprema) koji osigurava dovoljne količine
  tople vode i u lošijim vremeskim uvjetima.

Koja je razlika između pločastih i vakuumskih cijevnih kolektora?

Pločasti kolektori su vrlo rašireni zbog izrazito povoljnog odnosa cijene i kvalitete. U toplinski izoliranom pravokutnom kučištu se ispod solarne staklene ploče nalazi prevučeni lim apsorbera. Na njemu je pričvršćena vijugava bakrena cijev kroz koju teče toplinski medij (glikol ili voda) koja zagrijan cirkulira prema spremniku PTV.

  


Konstrukcija visokoučinskog pločastog kolektora BuderusLogasol SKS 4.0-s (vertikalni)

Vakuumski cijevni kolektori imaju isti princip djelovanja kao i pločasti. Međutim apsorberi su smješteni u pojedinačne, međusobno paralelne staklene cijevi u kojima je vakuum. Na taj način se smanjuje gubitak topline. U sredini svake staklene cijevi nalazi se jedna tanja cijev kroz koju medij (glikol ili voda) teče prema sabirniku, a iz njega prema spremniku PTV.

  

Kada odabrati vakuumske cijevne kolektore?

Vakuumskim cijevnim kolektorima je za postizanje jednakog učinka u identičnim uvijetima (podneblje, položaj prema suncu i sl.) potrebna manja površina. Osim toga, postižu veći učin pri difuznom zračenju tipičnom za prijelazna razdoblja, te imaju veću prosječnu godišnju iskoristivost (sunčeve energije po kvadratnom metru površine) do 30%.

Primjena vakuumskih cjevnih kolektora posebno se preporučuje u slijedećim slučajevima:

 • Slobodna površina krova je premala za postizanje željenog solarnog učina pomoću pločastih kolektora
 • Veći solarni učin je potreban i tijekom prijelaznih razboblja, osobito kao podrška centralnom grijanju
 • Pozicija kolektora nije povoljna jer je odstupanje od smjera juga veće od 30 stupnjeva. U tom slučaju zakretanjem solarne cijevi možemo dijelom neutralizirati nepovoljni kut.
 • Kolektore treba montirati na ravni krov ili okomito na fasadu. Direktno prostrujavani vakuumski kolektori mogu se instalirati neovisno o ploložaju.

Koliki je vijek trajanja solarnih kolektora?

Vijek trajanja uvelike ovisi o kvaliteti kolektora, proizvođači čije kolektore ugrađujemo posvećuju veliku pozornost solidnosti izvedbe tako da ponuđeni proizvod odlikuje dugoročna eksploatacija i visokoučinkovit pogon. Ukoliko su kolektori ispravno ugrađeni sa svim predviđenim tehničkim komponentama te redovno održavani vijek trajanja je minimum 20 godina.

Koliko može narasti temperatura medija u kolektorima?

Pločasti kolektori kod mirovanja crpki (npr. prilikom ljetnog odmora kada je slabija ili nikakva potrošnja tople vode) i jakog sunčevog zračenja mogu postići temperaturu višu od 200°C, u slučaju vakuumskih cijevnih i do 280°C. Materijali od kojih su kolektori izrađeni posebno su konstruirani za takve pogonske uvijete. Kako prekid rada može nastati u bilo kojem trenutku solarne instalacije trebaju biti izvedene prema točno određenim sigurnosnim pravilima kako se instalacija ne bi oštetila ili ugrozila sigurnost ljudi.

Zato posebnu pozornost treba pridati pravilnom dimenzioniranju i provjeri rada svih komponenti solarnog sistema poput:

 • Pravilni odabir promjera priključnih vodova
 • Pravilan raspored solarnih komponenti
 • Pravilno dimenzioniranje i odabir expanzione posude i sigurnosnog bloka
 • Postavljanje odzračnih čvorišta na točno određenim pozicijama
 • Podešavanje brzine cirkulacije medija u sistemu
 • Pravilni odabir i kontrola svojstava medija (točka smrzavanja, PH vrijednost-kiselost, odzračenost, tlak instalacije)

 

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com