The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Centrometal CAS 2001

Autor Super User on . Posted in Ponuda

Akumulacijski spremnik Centrometal CAS 2001

591 cas

Cijena 2287,00 KM sa PDV

Akumulacijski spremnici CAS namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (Bio-Tec, BioSolid, EKO-CK P (EKO-CK), EKO-CKB P (EKO-CKB), EKO-CKS, CentroPlus, CentroPlus-B…) radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Izrađuju se u 7 veličina (volumena 475, 740, 940, 1435, 1920, 2960 i 3820 litara) i 4 izvedbe: kao akumulacijski spremnik (CAS), sa ugrađenim inox bojlerom za pripremu potrošne tople vode (CAS-B), sa ugrađenim cijevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora (CAS-S) te sa ugrađenim inox bojlerom i cijevnim izmjenjivačem (CAS-BS). Ovakve izvedbe omogućuju istodobno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz ugrađene spremnike CAS loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih vanjskih temperatura grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala u skladu s normom ISO 9001:2008.

KARAKTERISTIKE SPREMNIKA CAS:

  • Namijenjeni su ugradnji u sustave centralnog grijanja radi akumuliranja toplinske energije.
  • Povećavaju efikasnost i ekonomičnost rada kotlova na kruto gorivo.
  • Izrađeni su iz atestiranog čeličnog lima u skladu s normom ISO 9001:2008.
  • Dobro su izolirani toplinskom izolacijom sa oblogom od skaja s vanjske i donje strane.
  • Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu.
  • CAS – akumulacijski spremnik
  • CAS-S – akumulacijski spremnik sa cijevnim izmjenjivačem za spajanje solarnih kolektora
  • CAS-B – akumulacijski spremnik sa ugrađenim inox bojlerom za potrošnu toplu vodu
  • CAS-BS – akumulacijski spremnik sa ugrađenim inox spremnikom za potrošnu toplu vodu i cijevnim izmjenjivačem za solarne kolektore

PRIJEDLOG ODABIRA VELIČINE SPREMNIKA CAS: Kotlovi na pirolitičko izgaranje: na svaki 1 kW snage kotla minimalno 50 litara volumena spremnika. Kotlovi na kruto gorivo: na svaki 1 kW snage kotla minimalno 30 litara volumena spremnika.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com